Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci kursu specjalistycznego dla oskarżycieli publicznych przygotowani do realizacji zadań służbowych

Data publikacji 08.09.2023

18 funkcjonariuszy Policji ukończyło w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie dwutygodniowy kurs specjalistyczny oznaczony symbolem Osk.P–1/23, którego celem było przygotowanie policjantów do wykonywania trudnej i odpowiedzialnej funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. W zajęciach uczestniczyło 18 policjantów z 7 województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, opolskiego, pomorskiego i śląskiego. Oskarżyciele publiczni przez 10 dni zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności z szerokiego zakresu obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji.

Program kursu dotyczył zagadnień materialnego i procesowego prawa wykroczeń, w tym czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, kierowania i popierania przed sądem wniosków o ukaranie, a także sporządzania środków zaskarżenia. Na zajęciach omówiono ponadto aspekty psychologiczne komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Cennym doświadczeniem zawodowym było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej, w tym wygłoszenie przemówień końcowych.

Zajęcia dydaktyczne przeprowadzili wykładowcy z Zakładu Służby Kryminalnej, Zakładu Ruchu Drogowego, Zakładu Szkoleń Specjalnych i Zakładu Doradztwa Dydaktycznegoi Psychologii. Do współpracy zaproszono ponadto pracownika Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a także funkcjonariuszy z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Taka forma współpracy pozwoliła na zweryfikowanie wiedzy z poruszanej na zajęciach tematyki, umożliwiając wymianę doświadczeń i poglądów. Dlatego zaproszonym prelegentom dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie, zaś słuchaczom za aktywne uczestniczenie w licznych dyskusjach.

Możliwość wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, jak też praktycznych pozwoliła słuchaczom przygotować się do wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyta przez uczestników kursu wiedza i nabyte umiejętności znajdą zastosowanie w profesjonalnej realizacji zadań służbowych. Pozwolą też na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie służby funkcjonariuszy.

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Absolwentom serdecznie gratulujemy, życząc osobistej i zawodowej pomyślności, a także wytrwałości w realizacji odpowiedzialnych zadań służbowych.

podinsp. Ewa Jakimiuk ZSK,  fot.: asp. Robert Karyś ZDDiP

 

 

Powrót na górę strony