Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci na start

Data publikacji 06.09.2023

Wczoraj rozpoczęło się nowe szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-6/23. Szeregi naszych słuchaczy zasiliło 164 funkcjonariuszy z komend wojewódzkich z całego kraju. Nowi słuchacze będą uczyć się w naszej szkole aż do 28 marca przyszłego roku, a dokładnie tego dnia przystąpią do egzaminu końcowego, czyli testu z wiedzy.

Podczas uroczystej inauguracji szkolenia, młodych adeptów policyjnej sztuki przywitał Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Tomasz Rylski, który wraz z kierownikami kadry dydaktycznej życzył słuchaczom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.

Młodzi policjanci, kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, skierowany do nowo przyjętych policjantów.

W nowym szkoleniu uczestniczą 164 osoby, w tym 41 kobiet. Słuchacze tworzą dwie kompanie, których dowódcami zostali: mł. asp. Piotr Kamiński (kompania III) oraz mł. asp. Marcin Garbula (kompania VII).

.Na razie „nowicjusze” zapoznają się ze szkołą i jej obiektami, poznają szkolny regulamin i zasady obowiązujące w naszej szkole. Potem rozpoczną się pierwsze zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przed nimi sześć miesięcy intensywnej pracy, po to aby nauczyć się tajników tej niełatwej aczkolwiek satysfakcjonującej służby.

Witamy w naszym Centrum. Wszystkim życzymy dużo siły i wytrwałości!

nadkom. Emilia Kuligowska WP, mł. asp. Piotr Kamiński WD

 

Powrót na górę strony