Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych

Data publikacji 30.08.2023

W dniach 21-25 sierpnia 2023r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych, oznaczonego symbolem D-1/23.

Policjant odpowiada za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, które może polegać na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej. Postępowanie dyscyplinarne ma charakter represyjny, jego celem jest ustalenie okoliczności, czy policjant swoim zachowaniem naruszył obowiązujące go przepisy, a jeśli tak zastosowanie wobec niego adekwatnej do winy sankcji.

W pięciodniowym kursie, prowadzonym przez kadrę Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wzięło udział 19 policjantów, reprezentujących garnizony Policji z terenu całego kraju, którzy na co dzień pełnią lub są przewidywani do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Możliwość uczestniczenia w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, z pewnością podniosło kwalifikacje zawodowe oraz jeszcze bardziej przygotowało policjantów do pełnienia trudnej funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

podkom. Maria Wysocka

 

Powrót na górę strony