Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Poszukiwanie osób zaginionych"- konferencja

Data publikacji 16.06.2023

Wczoraj na terenie Centrum odbyła się konferencja „Poszukiwania osób zaginionych" pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Szkoła Policji w Pile. W spotkaniu wziął udział nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Celem konferencji była dyskusja nad aktualnym stanem wiedzy w zakresie prowadzenia czynności poszukiwawczych wobec osób zaginionych. Praktyczna ocena reakcji służb i podmiotów w poszukiwaniu osoby zaginionej oraz doskonalenie procesu szkolenia funkcjonariuszy Policji.

W konferencji udział wzięli Zastępcy KWP/KSP, naczelnicy komórek zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych oraz przedstawiciele podmiotów pozapolicyjnych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał nadinsp. Paweł Dobrodziej. Po wystąpieniu Zastępcy Komendanta Głównego Policji został wyświetlony film zrealizowany podczas ćwiczeń „Kal 2023”, które odbyły się 18 maja br.

W pierwszej odsłonie konferencji zostały podsumowane wspominane ćwiczenia w Kalu oraz prelegenci przedstawili formalno-prawne aspekty poszukiwań:

  • insp. Michał Grzelec, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP - Współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi oraz wykorzystanie nowoczesnej techniki w działaniach poszukiwawczych
  • podinsp. Katarzyna Szewioła, Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - Współczesne metody poszukiwań osób zaginionych
  • asp. Piotr Luczek, Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - Skuteczność poszukiwań osób zaginionych na podstawie analizy ćwiczenia KAL 2023
  • Arkadiusz Karwański, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Legionowie - Człowiek i pies przy współpracy w poszukiwaniach na ćwiczeniu KAL 2023
  • dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet SWPS Katowice - Zaginięcia kryminalne a walka z ciemną liczbą przestępstw
  • mł. asp. Dawid Zawada, SP Piła - Proces kształcenia w zakresie poszukiwań osób zaginionych

Po przerwie swoje wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele organizacji, które zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych:

  • Marina Lypovetska, NGO Magnolia Ukraina - Poszukiwania zaginionych dzieci
  • Agata Nowacka, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - Poszukiwania zaginionych osób dorosłych i dzieci
  • Rafał Sakowski, Polski Czerwony Krzyż - Zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków

Konferencję podsumowała insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant CSP. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat udziału w przedsięwzięciu. Patronat medialny nad wydarzeniem był sprawowany przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP.

sk

fot.: asp. Robert Karyś

 

Film "Poszukiwanie osób zaginionych"- konferencja

Pobierz plik "Poszukiwanie osób zaginionych"- konferencja (format mp4 - rozmiar 45.21 MB)

Powrót na górę strony