Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie CEPOL

Data publikacji 26.05.2023

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce kolejne szkolenie CEPOL 68/2023 poświęcone tematyce „Preventing of juvenile crime and domestic violence”. Odbiorcami powyższego szkolenia było 26 specjalistów z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, na co dzień zajmujących się tematyką przestępczości osób nieletnich oraz przemocy w rodzinie.

Pośród ekspertów prowadzących zajęcia, takich jak

  • Dr Monika Baylis, (Wielka Brytania)
  • Goda Kuzniecovaite, (Litwa)
  • Ilze Berzina, (Łotwa)
  • Cristina Martinez, (Hiszpania)
  • Antonis Oikonomou, (Grecja)

uczestnicy mogli również usłyszeć wykład funkcjonariusza Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie

  • Paweł Müller, (młodszy wykładowca Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii).

W swoim panelu „Psychological profile of victim, offender and witness in domestic violence cases” nasz policjant dzielił się z uczestnikami swoją wiedzą z zakresu psychologicznych aspektów przemocy domowej.

CEPOL jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się opracowaniem, wdrażaniem i koordynowaniem szkoleń dla fachowców w dziedzinie ścigania. Przyczynia się on do zwiększania poziomu bezpieczeństwa w Europie, usprawniając współpracę oraz wymianę doświadczeń między przedstawicielami organów ścigania państw członkowskich UE. CEPOL skupia sieć instytucji szkoleniowych dla przedstawicieli organów ścigania w państwach członkowskich UE oraz wspomaga innowacyjne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa. Agencja stara się oferować zaawansowane szkolenia poprzez integrację odpowiedniej wiedzy i badań nad nowymi technologiami. W ofercie CEPOL’u znajdują się aktualnie działania stacjonarne, e-uczenie się, programy wymiany, wspólne programy nauczania oraz badania naukowe.

Rejestracji na odbywające się z dużą częstotliwością Webinary można dokonać posiadając aktywne konto na platformie LEEd. Ważną informacją jest fakt, iż aby wziąć udział w interesującym nas webinarze należy zarejestrować się na LEEd przynajmniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenia organizowane przez CEPOL są niesamowitą okazją do aktywnej wymiany międzynarodowych doświadczeń funkcjonariuszy z całej Europy, zacieśnienia więzi oraz owocnej współpracy, do czego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonariuszy!

 

Powrót na górę strony