Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niemieckie doświadczenia sierżanta Kowalika

Data publikacji 30.10.2008

Do kraju z Wolfsburga w Dolnej Saksonii powrócił sierż Hubert Kowalik– instruktor Zespołu Wyszkolenia Strzeleckiego Zakładu Interwencji Policyjnych CSP. Policjant nasz przebywał w Niemczech na zasadzie wymiany policjantów z ramienia Międzynarodowej Organizacji Policyjnej IPA.

Na początku roku, za zgodą Komendanta Głównego Policji Sekcja Polska IPA podpisała porozumienie z Sekcją Niemiecką w sprawie wymiany doświadczeń w ramach ”Placement Programme”. Program również zyskał poparcie Podsekretarza Stanu MSWiA Adama Rapackiego. W ramach programu policjanci stron porozumienia, będą mogli przechodzić dwutygodniowe staże w swoich jednostkach. Służyć to będzie szeroko rozumianej wymianie doświadczeń praktycznych między policjantami, obserwacji i podpatrywaniu warsztatu policyjnej pracy, ale też bliższemu poznaniu specyfiki swoich służb, które po naszym wejściu do UE są zdane na bliską współpracę. Wszystkie jednostki w kraju zostały zaproszone do współpracy i policjantów chętnych do uczestniczenia w programie z obydwu stron jest wielu. Na razie do Niemiec wyjechały pierwsze trzy osoby: z KWP w Krakowie, KWP w Lublinie oraz właśnie od nas – z CSP. Wszyscy przebywali w różnych jednostkach terenowych Policji niemieckiej. Rewanż nastąpi w dniach 10 – 23 listopada, kiedy to do naszych polskich jednostek trafią policjanci niemieccy. W roku przyszłym IPA planuje do Niemiec wysłać kolejnych 15 osób. Planowane jest również poszerzenie programu o inne kraje unijne.

Sierż. Hubert Kowalik z CSP 6 października wyjechał do policjanta Martina Mőllera z Wolfsburga w Dolnej Saksonii. Razem pełnili służbę, patrolowali miasto oraz dokumentowali zdarzenia o charakterze kryminalnym. Brali udział również w treningu strzeleckim w Ośrodku Szkolenia niemieckiej Policji. Nasz policjant (z nutką zazdrości) wspomina fakt, że zarówno szkoły policji, jak też małe jednostki organizacyjne w Niemczech posiadają strzelnice multimedialne, a papierowe „cele”, (do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce) wiszą w szklanych gablotach – już raczej jako atrakcja turystyczna… Polski policjant wzbudzał dużo zainteresowania, zarówno wśród mieszkańców, jak i też lokalnej prasy. Nie zabrakło również zabawnych sytuacji, w postaci zaskoczenia naszych rodaków przebywających w Niemczech – np. Kiedy to na dworcu kolejowym w Wolfsburgu, nieznająca języka niemieckiego Polka spotkała polskiego policjanta który został skierowany do pełnienia służby - kilkaset kilometrów od granicy naszego państwa. Już 9 listopada Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odwiedzi niemiecki kolega Martin Mőller, który wraz z Hubertem Kowalikiem będzie prowadził zajęcia wyszkolenia strzeleckiego na naszej szkolnej strzelnicy. Obydwaj będą oni również pracować w KPP w Legionowie. I z pewnością niemiecki policjant wzbudzi wiele zainteresowania wśród mieszkańców Legionowa.

Anna Galant/na pdst. info IPA
foto Hubert Kowalik ZIP

Powrót na górę strony