Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie zawodowe podoficerskie

Data publikacji 26.04.2023

Zgodnie z Decyzją nr 377 KGP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powierzył realizację programu szkolenia zawodowego podoficerskiego między innymi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W dniach 3-21 kwietnia br. rozpoczęła się pierwsza edycja kursu szkolenia zawodowego podoficerskiego. Celem szkolenia jest przygotowanie policjanta do realizacji zadań służbowych na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe podoficerskie. Szkolenie odbyło się w systemie stacjonarnym objętych 115 godzinami lekcyjnymi dla 24 policjantów z całej Polski. Program szkoleniowy obejmuje piętnaście jednostek modułowych.

Szkolenie zawodowe podoficerskie ukończyło egzaminem końcowym 24 absolwentów z czego 11 osób z wyróżnianiem. Policjanci po ukończeniu kursu otrzymali świadectwa. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu funkcjonariusze policji będą rzetelnie realizować przydzielone im zadania służbowe zgodnie z poszanowaniem godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka z  dostosowaniem do sytuacji i cech osób uczestniczących w tych czynnościach bez narażenia w dobro służby.

podkom. Marcin Ogonek

 

  • Szkolenie zawodowe podoficerskie
  • Szkolenie zawodowe podoficerskie
  • Szkolenie zawodowe podoficerskie
Powrót na górę strony