Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolimy policjantów z Mołdawii 

Data publikacji 24.03.2023

21 marca 2023 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęło się międzynarodowe szkolenie z zakresu minerstwa i pirotechniki, zorganizowane dla przedstawicieli służb mundurowych Mołdawii. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację procesu szkolenia mołdawskich policjantów, które rozpoczęło się w ubiegłym roku.

W minioną środę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie gościli prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski oraz towarzyszący mu ekspert fundacji Paweł Rutkowski. 

Fundacja Solidarności Międzynarodowej jest organizacją Skarbu Państwa, powołaną do życia w celu realizacji zadań z zakresu międzynarodowej współpracy rozwojowej, w szczególności zleconych przez Ministra Spraw Zagranicznych. 

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejewska-Szpak wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Tomaszem Rylskim spotkała się ze swoimi gośćmi, uczestnikami szkolenia oraz kadrą Zespołu Minersko-Pirotechnicznego Zakładu Szkoleń Specjalnych szkoły. W trakcie rozmów omówione zostały dotychczasowe efekty współpracy ze stroną mołdawską w obszarze szkoleń minersko-pirotechnicznych oraz jej perspektywy na przyszłość. Podmiotem finansującym przedmiotowe przedsięwzięcie oraz odpowiadającym za część kwestii organizacyjno-logistycznych jest wspomniana fundacja.

Celem szkolących się funkcjonariuszy mołdawskich są teoretyczne i praktyczne aspekty pracy z niebezpiecznymi przedmiotami i materiałami wybuchowymi oraz ich neutralizacja. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników szkolenia nawet bariera językowa nie stoi na przeszkodzie owocnej współpracy i wymiany doświadczeń na polu specjalistycznych działań służb mundurowych obu krajów. 

Tekst: podinsp. Jarosław Piotrowski ZSP CSP w Legionowie
Zdjęcia: Joanna Łaszyn WP CSP w Legionowie
 

Powrót na górę strony