Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nasz wykładowca odznaczony odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Data publikacji 23.03.2023

Kom. Przemysław Winnicki, wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 17 marca 2023 roku został zaproszony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, gdzie został odznaczony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Jest to polskie resortowe odznaczenie w formie odznaki nadawane od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Kom. Przemysław Winnicki od 2006 roku honorowo oddał  ponad 20 litrów krwi tego cennego surowca. Dzięki swojej ofiarności policjant uratował niejedno ludzkie życie. 

Funkcjonariusz jest również zarejestrowany w Fundacji DKMS – międzynarodowej organizacji non-profit zajmującej się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego – jako dawca dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.

Kom. Przemysław Winnicki jest bez wątpienia wzorem dla innych policjantów.
 

PW/EK

Powrót na górę strony