Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Data publikacji 21.03.2023

Jedna z policyjnych zasad etyki zawodowej brzmi: Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 1966 roku ustanowiła 21 marca dniem corocznego święta poświęconego walce z dyskryminacją rasową. International Day for the Elimination of Racial Discrimination został przyjęty rezolucją 2142(XXI), aby upamiętnić masakrę, do której doszło w 1960 roku w Republice Południowej Afryki. Znana pod nazwą masakra w Sharpeville to strzelanina, podczas której zginęło 69 osób, a 180 zostało rannych. Demonstranci protestowali przeciwko polityce apartheidu i domagali się równych praw dla czarnoskórej ludności. Podłożem protestu były tzw. przepisy przepustkowe, które znacznie ograniczały mobilność czarnoskórych mieszkańców RPA. Niezadowolenie społeczne rosło, a demonstracja w Sharpeville szybko się rozrastała. W odpowiedzi na działania rosnącego tłumu, policjanci użyli broni palnej, a wśród zabitych były kobiety i dzieci.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową ma naturalnie szerszy kontekst i nie odnosi się wyłącznie do upamiętnienia tamtych wydarzeń. Dyskryminacja rasowa może mieć różne oblicza i objawiać się pod różnymi szerokościami geograficznymi. Dzielenie ludzi na lepszych i gorszych wyłącznie na podstawie koloru ich skóry to niegodziwość, której powinno się przeciwstawiać z całą stanowczością. Historia, nawet ta najnowsza, XX-wieczna, dostarcza nam aż nadto przykładów okrucieństw, które zostały popełnione pod pretekstem nierówności rasowych.

Zakaz dyskryminacji to nie tylko jedna z zasad etyki zawodowej policjanta, to standard demokratycznego państwa, a także jedna z zasad gwarantowanych konstytucyjnie.

Policjantko, Policjancie, Twoja reakcja na dyskryminację ma znaczenie!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 32.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

mł. asp. Dariusz Rajski
Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Ochrony Praw Człowieka

Powrót na górę strony