Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Data publikacji 14.03.2023

Od 27.02.2023 r. do 10.03.2023 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie została przeprowadzona edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Kurs prowadzony był przez kadrę Zakładu Służby Kryminalnej CSP.

Podczas części teoretycznej zajęć, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej. Kolejnym tematem była prezentacja teoretyczna najnowszej metody wytwarzania narkotyków, jaką jest synteza katynonów.

W trakcie tych zajęć omawiano likwidację fabryki substancji 4 CMC. Ugruntowana wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach imitujących wytwarzanie narkotyków. Policjanci mieli możliwość podjęcia działań jakie mogliby napotkać w trakcie likwidacji prawdziwych laboratoriów narkotykowych. Ćwiczenia prowadzone były pod nadzorem specjalistów z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

W trakcie kursu poruszono również tematykę związaną z zakresu wybranych metod pracy operacyjnej i uzyskiwania informacji ze źródeł osobowych. Nabyta wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych przeprowadzonych z udziałem zaproszonych gości z Wydziałów Wywiadu Kryminalnego. Przedstawiono analizę kryminalna jako metodę pracy operacyjnej oraz etapy jej realizacji. Przekazano treści związane z nielegalnymi uprawami konopi innych niż włókniste. Szczegółowo omówiono metody upraw „Outdoor” oraz „Indoor. Kursanci zostali również zapoznani z przestępczością narkotykową prowadzoną za pośrednictwem Internetu.
Duży nacisk położono na metody jakimi działają w sieci internetowej, grupy przestępcze. Ponadto zakres szkolenia obejmował poszukiwanie oraz identyfikację składników mienia. Wskazano, że czynności te należy podejmować już na etapie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w prowadzonych sprawach. Przeprowadzono wykład dotyczący, użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Poruszono też tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków.

Zajęcia, zgodnie z zapisami programowymi prowadzone były przez kadrę Zakładu Służby Kryminalnej, przy współudziale wykładowców z Zakładu Techniki Operacyjnej, Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Kurs, zostały wzbogacone o wiedzę i doświadczenie zaproszonych gości i specjalistów z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, Wydziału Dochodzeniowo – Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wydziału Wywiadu Kryminalnego KSP oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP Rzeszów oraz Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP Kraków, Biura Kryminalnego Wydział ds. Odzyskiwania Mienia KGP, Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KRP VII Warszawa.

tekst/foto. Wojciech Nawrocki

 

Powrót na górę strony