Aktualności

Pierwszy kurs podstawowy w tym roku

Data publikacji 13.01.2023

207 nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy rozpoczęło szkolenie zawodowe podstawowe w CSP. Przez kilka miesięcy będą zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby.

Młodzi policjanci, kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W zainaugurowanej edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych garnizonów w Polsce. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

Uroczystego otwarcia kursu dokonał Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler. W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, skierowany do nowo przyjętych policjantów.

wd

 

Powrót na górę strony