Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadal szukamy dawcy szpiku dla Amelii

Data publikacji 28.11.2022

„Dzień Dawcy Szpiku dla Amelii” w Centrum Szkolenia Policji po raz kolejny zakończył się sukcesem. Nasi słuchacze i kadra stanęli na wysokości zadania. 120 z nich zdecydowało się zarejestrować w bazie Fundacji DKMS jako potencjalni dawcy komórek macierzystych szpiku.

W grudniu 2020 roku u 12 letniej Amelii zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną. Jedyną szansą na jakiekolwiek wyzdrowienie i życie dziewczynki jest przeszczep szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Niestety jak do tej pory nie znalazł się „bliźniak genetyczny”. Żadna z 39 milionów osób, zarejestrowanych w bazach Dawców szpiku na całym świecie, nie jest z nią zgodna. Dlatego każda nowa osoba, która zostanie potencjalnym Dawcą i zarejestruje się w Fundacji DKMS zwiększa szansę na życie Amelii.

W Polsce co piąty pacjent potrzebujący przeszczepu, nie ma na niego szans, z powodu braku zgodnego Dawcy. Chcąc pomóc Amelii, jak i innym osobom w takiej sytuacji wraz z absolwentami naszego Centrum Szkolenia i drużyną „Dla Amelii” i Fundacją DKMS zorganizowaliśmy Dzień Dawcy Szpiku. Akcja miała miejsce 24 listopada a rejestrację poprzedziło spotkanie słuchaczy z przedstawicielami Fundacji DKMS, którego celem było zapoznanie policjantów z problematyką walki z białaczką. Wielkim sukcesem tego spotkania było to, że 120 osób, w tym kadra i słuchacze CSP, zdecydowały się – dołączyć do ogólnoświatowej bazy i tym samym - w razie potrzeby i zgodności - być dla kogoś szansą na życie.

Rejestracja poległa na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu materiału genetycznego z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. W czasie spotkania szczególne zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła procedura wstępnej kwalifikacji potencjalnego Dawcy, a także metody pobierania komórek macierzystych od dawców faktycznych.

Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Centrum Szkolenia Policji byli: nadkom. Małgorzata Gil z Wydziału Dowodzenia i podkom. Marek Rynkiewicz z Zakładu Techniki Operacyjnej. Sukcesu akcji nie byłoby bez pomocy innych policjantów Wydziału Dowodzenia oraz wolontariuszy: kom. Dariusza Kurczyny z  KPP Kazimierza Wielka, podkom. Iwony Nestorowskiej z  KP VII KPM w Krakowie, Kseni Nowak, a także pracowników Fundacji DKMS: Justyny Guz i Dagmary Tomeczek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania.

podkom. Marek Rynkiewicz

 

Powrót na górę strony