Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w Biurze Edukacji Historycznej

Data publikacji 18.11.2022

Cykliczne zwiedzanie wystaw zorganizowanych w Biurze Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP stały się już niemal stałym elementem prowadzonych kursów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników. Tym razem to słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego kompanii IV wraz z opiekunem z Wydziału Dowodzenia udali się do muzeum, celem pogłębienia wiedzy na temat historii naszej formacji oraz umundurowania funkcjonariuszy Policji.

Pracownicy Muzeum zapoznali przybyłych słuchaczy z działalnością Biura. Przedstawili również najważniejsze dokonania związane z upowszechnieniem historii i tradycji naszej formacji. Główną atrakcją jednak było zwiedzanie wystawy podczas którego policjanci mieli możliwość zapoznania się z przedmiotami codziennej służby, umundurowaniem i dokumentami. Wystawa jest hołdem dla wszystkich tych, którzy codzienną, sumienną służbą zapewniali porządek publiczny, a w szczególności tych, którzy za wyznawane wartości zapłacili cenę życia.

sierż. szt. Zbigniew Chełchowski

 

  • Wizyta w Biurze Edukacji Historycznej
  • Wizyta w Biurze Edukacji Historycznej
  • Wizyta w Biurze Edukacji Historycznej
Powrót na górę strony