Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych

Data publikacji 08.11.2022

W dniach 24 -28 października br. w Centrum Szkolenia Policji odbyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego. W pierwszej edycji kursu wzięło udział łącznie 20 policjantów – z Komendy Stołecznej Policji, Komendy Mazowieckiej Policji z/s w Radomiu. Słuchacze, którzy uczestniczyli w kursie, w swoich jednostkach terenowych na co dzień wykonują zadania związane z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych.

Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze, w tym sporządzania wymaganej programem dokumentacji związanej z postępowaniem dyscyplinarnym.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w zajęciach uczestniczyła funkcjonariuszka Biura Kadr i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, która na co dzień zajmuje się kwestią odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz nadzorem nad nią. Wystąpienie dotyczyło przede wszystkim najczęściej popełnianych błędów przez rzeczników dyscyplinarnych.

Możliwość uczestniczenia zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwoliła słuchaczom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli rzecznika dyscyplinarnego. Zdobyte podczas zajęć wiedza i umiejętności będą przydatne w profesjonalnej realizacji zadań służbowych, pozwolą też na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

podinsp. Dariusz Baj

 

Powrót na górę strony