Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej

Data publikacji 09.11.2022

W auli Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej. Komendant szkoły insp. Anna Jędrzejewska-Szpak wraz ze swoimi zastępcami podziękowała pracownikom cywilnym za ich ciężką pracę i zaangażowanie w realizację codziennych zadań.


Dzień Służby Cywilnej, jako święto tej formacji nie bez znaczenia ustanowiony został w dniu 11 listopada czyli w Narodowe Święto Niepodległości. Bez istnienia rzetelnego i profesjonalnego korpusu służby cywilnej nie mogłoby bowiem funkcjonować żadne silne i stabilne państwo.

W auli Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Komendant insp. Anna Jędrzejewska-Szpak wraz ze swoimi zastępcami insp. Marcinem Szyndlerem i Agnieszką Zielińską spotkała się z pracownikami cywilnymi szkoły, aby podziękować im za dotychczasową pracę. Na uroczystości obecna była kadra kierownicza szkoły oraz słuchacze, odbywającego się obecnie w Centrum, szkolenia podstawowego.

Na początku uroczystości został odczytany list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka skierowany do wszystkich pracowników Policji z okazji ich Święta. Komendant Główny Policji życzył wszystkim pracownikom dobrego zdrowia, ogromu satysfakcji z realizowanych na co dzień zadań, pomyślności tak w życiu zawodowym, jak i osobistym. Komendant podkreślił, że bycie pracownikiem cywilnym, kultywującym tradycje i etos urzędniczy odrodzonej w 1918 roku Polski, to prawdziwy zaszczyt i powód do dumy.

W swoim przemówieniu insp. Anna Jędrzejewska Szpak podkreśliła jak ważną rolę w funkcjonowaniu Policji w tym Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ogrywają pracownicy cywilni. Następnie podziękowała za profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji codziennych obowiązków. Komendant złożyła pracownikom serdeczne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i pracę. Podkreśliła ich wkład w prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz udzielaną pomoc i wsparcie policjantom.

Podczas uroczystości Zastępca Komendanta do Spraw Logistycznych Agnieszka Zielińska, która jako pracownik cywilny, otrzymała z rąk insp. Anny Jędrzejewskiej-Szpak pamiątkową płaskorzeźbę z podziękowaniem za znakomitą współpracę, a także nieocenioną skutecznośćw inicjowaniu i realizacji działań na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Następnie uhonorowani listami gratulacyjnymi oraz nagrodami pieniężnymi zostało 42 pracowników Centrum.

Na piątkowym spotkaniu gościł przedstawiciel warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Michał Zarychta, który wygłosił wykład historyczny związany z Narodowym Świętem Niepodległości.

Uroczystość uświetnił wspaniały występ orkiestry reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura. Zgromadzonym występ orkiestry bardzo się spodobał, bowiem orkiestra zagrała na bis.

kom. Emilia Kuligowska

fot. mł. asp. Robert Karyś

  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
  • Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Służby Cywilnej
Powrót na górę strony