Aktualności

Na rzecz bezpieczeństwa drogowego

Data publikacji 07.11.2022

W dniach 27-28 października 2022 roku w sali NOT w Warszawie, odbył się IV Ogólnopolski Konwent pt.:”Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” organizowany przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

To cykliczne wydarzenie odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Programu „Bądź bezpieczny na drodze” edycja 2018-2025. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, kolejno Ministerstwa Sprawiedliwości, Infrastruktury, Finansów, Rodziny i Polityki Społecznej a także Komenda Główna Policji, Centrum Szkolenia Policji oraz uczelnie wyższe m.in. Politechnika Krakowska.

Celem Konwentu, na którym spotykają się przedstawiciele różnych sektorów życia społecznego i naukowego, jest propagowanie szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konwentowi towarzyszy konferencja, w której czynny udział jako prelegenci w panelu „Edukacja” i „Ekonomia” wzięli wykładowcy CSP w Legionowie podkom. Jolanta Zawałeń z Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz podinsp. Sławomir Hołoweńko z Zakładu Ruchu Drogowego.  

Uwaga prelegentów i ekspertów skupiona była wokół edukacji wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno na etapie wczesnoszkolnym i szkolnym, jak też ponadpodstawowym. Zwrócono też uwagę na sposób i jakość szkoleń kandydatów na kierowców, jako bezpośrednio wpływający na statystykę zdarzeń drogowych.

W drugiej części konwentu odbyła się Gala uhonorowania tytułem honorowym i statuetką Patronów; „Bezpiecznych Dróg 2022”, „Najbezpieczniejsze Województwo/Powiat/Miasto w Polsce 2021”, „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”. Galę prowadziła uznana aktorka teatralna i filmowa Pani Laura Łącz a jedną z akcji charytatywnych w tym roku było wsparcie Druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Żyrzynie w formie sprzedaży pluszowych misiów z przeznaczeniem dla dzieci pokrzywdzonych w wypadkach drogowych na terenie działania OSP. W tym przedsięwzięciu, również wspierało OSP Żyrzyn Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Podsumowaniem kolejnego roku współpracy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, było wystąpienie w drugim dniu Konwentu mł. wykładowcy podkom. Jolanty Zawałeń z prelekcją pt. „Szkolenie organów procesowych w zakresie specyfiki zdarzeń drogowych” w którym to podkreślone zostały tak ważne aspekty, jak edukacja na wielu poziomach szkoleń prowadzonych w CSP dla policjantów, prokuratorów i sędziów w zakresie wypadków drogowych, międzyresortowa i międzysektorowa współpracujących CSP z różnymi podmiotami, szereg publikacji o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagadnień z tym tematem związanym oraz wzajemna wymiana doświadczeń i innowacyjność.

Jako patron honorowy tego cyklicznego Konwentu CSP w Legionowie realizuje wiele przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, gdyż to właśnie na tym polu kształtowana od najmłodszych lat świadomość zagrożeń i dobre nawyki, procentuje bezpiecznym i świadomym pieszym, rowerzystą, kierowcą.            

podkom. Jolanta Zawałeń

 

Powrót na górę strony