Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Za nami dwie kolejne edycje kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych

Data publikacji 19.10.2022

Jak budować pozytywny wizerunek jednostki Policji, utrzymywać dobrą współpracę z przedstawicielami środków masowego przekazu i jak prowadzić politykę informacyjną - to tylko niektóre tematy podejmowane w ramach kursów dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji. Nie zabrakło też wątków dotyczących prawidłowej postawy przed kamerą, technik radzenia sobie z tremą i zagadnień związanych z bieżącą pracą oficera prasowego. Za nami dwie kolejne edycje tego kursu, 23 osoby odebrały świadectwa ukończenia kursu i wróciły do swoich jednostek, gdzie służą na rzecz dobrego wizerunku całej naszej formacji.

Codzienna praca oficera prasowego jednostki Policji jest zajęciem bardzo złożonym, głównie ze względu na wymaganą interdyscyplinarność. Oficer Prasowy nie tylko bowiem wypowiada się w mediach, ale także administruje social-media i stronę internetową swojej jednostki. Powinien także robić zdjęcia, nagrywać filmy i edytować multimedia. Wszystko to, będąc dostępnym dla dziennikarzy niemalże 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. W przypadku szczególnego zainteresowania mediów, powinien także jechać na miejsce zdarzenia i zapewniać bieżącą obsługę medialną.

Umiejętność radzenia sobie z tremą oraz umiejętność prawidłowego budowania wypowiedzi przed kamerą telewizyjną lub mikrofonem radiowym to kolejne kompetencje, których wymaga się od osób zajmujących się obsługą prasy, a przecież te kompetencje zdobywa się przez lata. Oficer Prasowy powinien stale pamiętać także o tym, że nie może prasie przekazać wszystkich informacji o zdarzeniu, balansując pomiędzy tym, co powiedzieć może, a tym co z uwagi na charakter sprawy, powinno pozostać do wyłącznej wiedzy policjantów, prokuratora, sądu i stron postępowania. W takich sytuacjach kunszt pracy dobrego oficera prasowego ujawnia się w sposób najbardziej zauważalny, gdy w odpowiedzi na trudne lub szczegółowe pytanie dziennikarza, udziela tylko takich informacji, które w chwili obecnej przekazać może, dbając równocześnie o wizerunek Policji i pogłębiając zaufanie do niej. Nie bez znaczenia będzie także wysoki poziom wrażliwości policjantów komórek prasowo-informacyjnych. Przekazując informację na temat zdarzenia o charakterze kryminalnym, oficer prasowy musi mieć na uwadze, że jego wypowiedzi mogą słuchać bliscy osób uczestniczących w zdarzeniu, a zatem powinien on kierować się szczególną wrażliwością i zachować takt.

O wszystkich wymienionych wyżej kwestiach rozmawiali uczestnicy dwóch kursów specjalistycznych, które właśnie zostały zrealizowane w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Poruszano także inne zagadnienia istotne dla pracy dobrego oficera prasowego i były to m. in. regulacje prawne, public relations, uwarunkowania psychospołeczne i techniki radzenia sobie z tremą, a także praktyczne aspekty współpracy z prasą, portalami internetowymi, rozgłośniami radiowymi i redakcjami telewizyjnymi.

Kurs prowadzony przez mł. asp. Dariusza Rajskiego z Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii miał także swój szczególny charakter z uwagi na gości specjalnych, którzy byli zaproszeni do współprowadzenia zajęć. Na pierwszym kursie uczestników zaszczycił swoją obecnością mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, natomiast na kolejnym kursie była to kom. Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Współprowadzący zajęcia dzielili się z uczestnikami szkolenia tym, co było najcenniejsze – doświadczeniem.

mł. asp. Dariusz Rajski
foto: sierż. szt. Łukasz Kędziora

 

  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych na kursie
Powrót na górę strony