Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu podstawowego

Data publikacji 12.10.2022

Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego przystąpiła do egzaminu końcowego. 192 funkcjonariuszy trafiło „w teren”, gdzie będą weryfikować teraz w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Jesteśmy przekonani, że wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia pozwolą w profesjonalny sposób wykonywać powierzone im zadania oraz obowiązki służbowe, a także z zaangażowaniem służyć społeczeństwu.

Po tygodniach intensywnego szkolenia 192 słuchaczy zdało egzamin końcowy. Średnia ocen z egzaminu wynosząca 4,13 potwierdza wysoki poziom wspólnej i systematycznej pracy absolwentów oraz kadry dydaktycznej CSP. Należy pogratulować policjantkom i policjantom wyników uzyskanych podczas egzaminu. Teraz policjanci rozpoczną służbę w swoich macierzystych jednostkach.

W uroczystości zakończenia szkolenia brał udział insp. Marcin Szyndler - Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji. Panu inspektorowi towarzyszyli kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych.

Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwa, a wyróżniający się policjanci dodatkowo listy gratulacyjne. Nowym funkcjonariuszom życzymy dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w służbie. A w przyszłości – serdecznie zapraszamy do Centrum Szkolenia Policji w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

sk

  • Policjanci podczas uroczystego zakończenia kursu
  • Policjanci podczas uroczystego zakończenia kursu
  • Policjanci podczas uroczystego zakończenia kursu
  • Policjanci podczas uroczystego zakończenia kursu
  • Policjanci podczas uroczystego zakończenia kursu
  • Policjanci podczas uroczystego zakończenia kursu
Powrót na górę strony