Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny kurs instruktorski za nami

Data publikacji 05.10.2022

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się druga edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji. Na kurs zostali skierowani funkcjonariusze przewidziani do prowadzenia zajęć z taktyki i technik interwencji w jednostkach terenowych. Do szkolenia przystąpili policjanci, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne składające się z testu sprawności fizycznej oraz egzaminu praktycznego.

Szkolenie charakteryzowało się dużą intensywnością zajęć. Przez osiem godzin dziennie kandydaci na instruktorów doskonalili swoje umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, posługiwania się pałkami służbowymi i innymi środkami przymusu bezpośredniego, doskonalili umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji oraz taktykę interwencji. Oprócz tego program kursu zawierał podstawy prawne i zasady przeprowadzania interwencji, pierwszą pomoc przedmedyczną, a także wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki oraz realizację zajęć dydaktycznych.

Kurs zakończył się egzaminem składającym się z trzech zadań:

  • Zadanie praktyczne polegające na zaprezentowaniu umiejętności w zakresie stosowania siły fizycznej, umiejętności technicznych służących do realizacji interwencji policyjnych, stosowania pałki służbowej jako środka przymusu bezpośredniego.
  • Zadanie praktyczne, w którym należy wykazać się umiejętnościami w zakresie działania taktycznego podczas zatrzymywania osób.
  • Indywidualna realizacja zajęć dydaktycznych.

Wszyscy słuchacze uzyskali oceny pozytywne zdobywając w ten sposób kwalifikacje zawodowe instruktora taktyki i technik interwencji. Kurs przeprowadzili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych: kom. Andrzej Wiśniewski i kom. Adam Kryszajtys.

tekst/foto.:  kom.Andrzej Wiśniewski

 

  • Policjanci podczas szkolenia praktycznego z techniki i taktyki interwencji
  • Policjanci podczas szkolenia praktycznego z techniki i taktyki interwencji
  • Policjanci podczas szkolenia praktycznego z techniki i taktyki interwencji
Powrót na górę strony