Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Druga edycja kursu dla instruktorów strzelań

Data publikacji 26.09.2022

W Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się druga edycja specjalistycznego kursu dla instruktorów strzelań policyjnych. W doskonaleniu uczestniczą policjanci z jednostek terenowych Policji, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach dydaktycznych i strzelnicach CSP. Celem kursu jest przygotowanie policjantów do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji i realizacji wynikających z niej obowiązków i zadań, polegających na systematycznym doskonaleniu policjantów poszczególnych jednostek w bezpiecznym, prawidłowym użytkowaniu i skutecznym strzelaniu z broni palnej oraz podwyższaniu poziomu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych w zakresie broni palnej.

Integralną częścią kursu jest zdobycie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej niezbędnych do wykonywania funkcji instruktora strzelań policyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

nadkom. Piotr Tarnowski

fot.: mł. asp. Marcin Załuga

 

  • Policjanci podczas zajęć praktycznych
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych
  • Policjanci podczas zajęć praktycznych
Powrót na górę strony