Aktualności

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Data publikacji 19.09.2022

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, prowadzonego przez Zakład Służby Kryminalnej CSP.

Podczas części teoretycznej zajęć słuchacze mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej. Omówione zostały wybrane metody syntez tych związków oraz poruszona została tematyka neutralizacji miejsc ich wytwarzania. W trakcie prowadzonych zajęć poruszono tematykę dotycząca odczynników użytych do wtórnej ekstrakcji kokainy.

Kolejnym tematem była najnowsza metoda wytwarzania narkotyków w Polsce, jaką jest synteza katynonów. Zajęcia były prowadzone na przykładzie prawdziwej sprawy dotyczącej likwidacji fabryki substancji 4 CMC.

Ugruntowana wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach imitujących wytwarzanie narkotyków. Policjanci mieli możliwość podjęcia działań jakie mogliby napotkać w trakcie likwidacji prawdziwych laboratoriów narkotykowych. Ćwiczenia prowadzone były pod nadzorem specjalistów z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP

W trakcie kursu poruszono również tematykę związaną z zakresu wybranych metod pracy operacyjnej i pozyskiwania informacji ze źródeł osobowych. Nabyta wiedza teoretyczna została wykorzystana podczas ćwiczeń praktycznych.

Przekazano treści związane z nielegalnymi uprawami konopi innych niż włókniste.  Przeprowadzono wykład dotyczący, użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Poruszono też tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kursanci zostali zapoznani z przestępczością narkotykową prowadzoną za pośrednictwem Internetu i podmiotów gospodarczych świadczących usługi kurierskie. Kolejnym tematem omówionym na zajęciach przy współudziale zaproszonych gości, jest kryptowaluty jako przedmiot poręczenia i zabezpieczenia majątkowego.

Zajęcia, zgodnie z zapisami programowymi prowadzone były przez młodszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej, przy współudziale wykładowców z Zakładu Techniki Operacyjnej, Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz Zakład Doradztwa Dydaktycznego
i Psychologii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Nadmienić należy, iż zajęcia przedmiotowego kursu, zostały wzbogacone o wiedzę i doświadczenie zaproszonych gości i specjalistów z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, Wydziału Dochodzeniowo – Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wydziału Wywiadu Kryminalnego KSP oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP Rzeszów.

Słuchacze, pod względem merytorycznym kurs ocenili na poziomie bardzo wysokim. Wyróżniono zajęcia związane z „charakterystyką nielegalnych laboratoriów produkujących narkotyki” jako niezwykle praktyczny element doskonalenia zawodowego. Prowadzącym kurs był st. asp. Wojciech Nawrocki ZSK CSP.

ZSK

 

  • Policjanci podczas zajęć
  • Policjanci podczas zajęć
  • Policjanci podczas zajęć
Powrót na górę strony