Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne międzynarodowe szkolenie

Data publikacji 16.10.2008

Rozpoczęło się czwarte w tym roku szkolenie w ramach oferty polskiej Policji dla dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem szkolenie jest poświęcone zagadnieniom prewencji kryminalnej.

Prewencja kryminalna, jest w naszej Policji jedną z najmłodszych dziedzin realizowanych w ramach naszych obowiązków służbowych. Na początku wywołała nieco zamieszania i rezerwy wśród policjantów, nakładając na nas nowe zadania jak współpraca z lokalnym społeczeństwem, inicjowanie spotkań, prezentację zagrożeń na lokalnych terenach, czy organizację przedsięwzięć o większej skali jak spotkania w plenerze mające obywatelom przybliżyć naszą pracę i zachęcić ich do współdziałania z Policją. Ale dziś już PK nie dziwi już żadnego policjanta i możemy poszczycić się pozytywami wynikłymi z jej wprowadzenia.

Dziś więc przyszedł czas, aby podzielić się posiadaną wiedzą z innymi. Dlatego też PK tematem przedostatniego w tym roku szkolenia dla policjantów państw Europy Środkowowschodniej. Szkolenie uroczyście otworzyli Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. M.Czeszejko-Sochacki wraz z Komendantem CSP insp. A. Brzozowskim. W otwarciu uczestniczyła też mł.insp. Renata Wiak przedstawiciel Polski w EUCPN.

Na spotkaniu zostanie zaprezentowana Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej EUCPN, jej założenia i zasady działania oraz możliwości wykorzystywania skutecznych i sprawdzonych już rozwiązań w tym zakresie przez kraje członkowskie. Wiele miejsca poświęci się również na omówienie polskich programów prewencyjnych i ich efektów. Zajęcia prowadzą funkcjonariusze Biura Prewencji KGP, Zakładu Prewencji CSP oraz zaproszeni goście z MSWiA. Na sali zasiedli policjanci z Bułgarii, Litwy i Łotwy oraz Polski. Za miesiąc odbędzie się ostatnie w tym roku spotkanie w ramach oferty, a jego tematem będzie śledztwo powybuchowe.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony