Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie do pełnienia służby z psem

Data publikacji 16.08.2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia, na stanie Policji znajdują się psy służbowe pomagające realizować ustawowe zadania jednostek. W zależności na specjalizację do jakiej są wyszkolone, przydzielane są do pomocy w służbie prewencyjnej, kryminalnej lub kontrterrorystycznej. Największy odsetek stanowią psy prewencyjne, wśród których znajdują się te o specjalizacji patrolowo-tropiącej.

Przewodnicy z psami patrolowo-tropiącymi pełnią na co dzień służbę z wykorzystaniem środka transportu, przerywaną patrolami pieszymi w rejonach szczególnie zagrożonych przestępczością. Służba ta pełniona jest w sposób umożliwiający niezwłoczne przemieszczenie przewodnika z psem, w celu udzielenia wsparcia innym policjantom realizującym zadania na całym terenie działania jednostki organizacyjnej Policji. Dlatego w Zakładzie Kynologii Policyjnej ćwiczenia i symulacje przeprowadzane są w różnych miejscach, gdzie panują zróżnicowane bodźce rozpraszające.

Ma to na celu przyzwyczaić psy do takich sytuacji, jakie mogą napotkać podczas codziennej służby. Muszą nauczyć się na przykład, jak zachować się podczas legitymowania osób, zachowania czujności podczas przeszukiwania osoby podejrzanej o posiadanie niebezpiecznych lub zabronionych przedmiotów, konwojowania osób lub odpowiedniej reakcji w chwili, gdy nastąpi bezprawny atak na policjanta.

tekst i fot.: asp.szt. Dariusz Ratajczak

 

  • Przygotowanie do pełnienia służby z psem
  • Przygotowanie do pełnienia służby z psem
  • Przygotowanie do pełnienia służby z psem
Powrót na górę strony