Aktualności

JUBILEUSZOWY NUMER „KWARTALNIKA POLICYJNEGO”

Data publikacji 21.07.2022

„Kwartalnik Policyjny”, czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ma 15 lat! W lipcu 2007 r. ukazał się jego pierwszy numer. W najnowszym wydaniu przypomnieliśmy m.in. genezę i misję czasopisma, a także jego twórców i redaktorów naczelnych. Podjęliśmy próbę podsumowania, jak wywiązaliśmy się z realizacji zakładanych celów programowych.

Przypomnieliśmy, że „Kwartalnik Policyjny” od początku wpisał się w formułę szeroko pojętej edukacji opartej na współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz do dyskusji na łamach „Kwartalnika Policyjnego” niezmiennie zapraszaliśmy i zapraszamy nie tylko kadrę dydaktyczną CSP, lecz także policjantów z jednostek organizacyjnych w całym kraju i z zagranicy, przedstawicieli środowiska akademickiego i prawniczego, organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także samorządu terytorialnego, służb ochrony porządku prawnego i innych instytucji.

Szczególnie istotną rolę odgrywa współpraca i wymiana doświadczeń ze środowiskiem naukowym, tak aby sprostać wyzwaniu, które przed czasopismem postawił w artykule wstępnym do pierwszego wydania ówczesny Komendant Główny Policji Konrad Kornatowski, a mianowicie by stało się ono „swoistym pomostem między środowiskiem policyjnym a światem nauki i w sposób przejrzysty przedstawiało najbardziej wartościowe wnioski płynące z doświadczeń naukowców oraz policyjnych praktyków”.

W niniejszym numerze, poza podsumowaniem związanym z jubileuszem czasopisma, opublikowaliśmy m.in. artykuły omawiające kilkuletnie funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako istotnego elementu procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanego w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym oraz wspierającego optymalną alokację zasobów służb.

Ponadto poruszyliśmy problematykę związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego, z tego zakresu zaproponowaliśmy analizy stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc występowania wypadków drogowych w 2021 r. oraz do zdarzeń z udziałem motocyklistów, opracowania związane z kwalifikacją zdarzeń drogowych, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego czy przygotowaniem pojazdu policyjnego do służby.

W wydaniu tym znalazły się także artykuły z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, problematyki nieletnich czy kynologii policyjnej oraz profilaktyki społecznej i teorii bezpieczeństwa, jak również praktyczny poradnik dotyczący udzielania informacji przez policjanta na miejscu zdarzenia.

Dziękując zarówno Czytelnikom, jak i Autorom artykułów oraz Współpracownikom za wspólne 15 lat, serdecznie zapraszamy do lektury.

mł. insp. Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Czasopismo jest dostępne na stronie:
https://kwartalnik.csp.edu

 

Powrót na górę strony