Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty

Data publikacji 15.06.2022

11 czerwca zakończył się kolejny z dwóch tegorocznych kursów specjalistycznych dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych. 24 funkcjonariuszy z różnych komend w Polsce, zdobyło uprawnienia zawodowe do prowadzenia łodzi służbowych Egzaminy na patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej odbyły się przed Terenową Komisją Egzaminacyjną przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Tegoroczne kursy specjalistyczne dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych odbyły się w dwóch terminach i objęły łącznie 40 funkcjonariuszy z całej Polski. Kurs ukończyło w sumie 37 policjantów, a 24 zdobyło zawodowe uprawnienia stermotorzysty żeglugi śródlądowej.

Wodne kursy specjalistyczne odbywają w dwóch etapach: pięć tygodni w systemie stacjonarnym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz dwóch tygodni zajęć praktycznych w Bazie Szkoleniowej CSP w Kalu nad Jeziorem Święcajty.
Podczas pierwszego stacjonarnego etapu, policjanci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz doskonalą umiejętności pływackie oraz strzeleckie. Drugi etap to codzienne pływanie łodziami służbowymi o różnych właściwościach technicznych i zdobywanie umiejętności manewrowania nimi. Jednak dwutygodniowy pobyt szkoleniowy to nie tylko pływanie tzw. małymi statkami. Policjanci zdobywają także umiejętności ratownicze na wodach otwartych – pływanie łodziami wiosłowymi, udzielanie pomocy za pomocą deski ratowniczej typu SUP, udzielanie pomocy osobie tonącej. Nieodłącznym elementem szkolenia jest obsługa typowego sprzętu ratowniczego jak koło ratunkowe, rzutka ratownicza, a także wiązanie węzłów i splotów niezbędnych podczas pracy na wodzie.

Zakończenie siedmiu tygodni kursu to zdobycie uprawnień ratownika wodnego oraz patentu żeglarskiego stermotorzysty. Egzaminy odbywają się przed Terenową Komisja Egzaminacyjną  przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, której przewodniczy Inspektor Grzegorz Pająk. Policjanci muszą wykazać się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi w prowadzeniu łodzi motorowej. Wszyscy policjanci, którzy podeszli w tym roku do egzaminu zakończyli go pozytywnie. Po powrocie do swych macierzystych jednostek mogą już zasiąść za sterami łodzi służbowych i strzec porządku i bezpieczeństwach na podległych wodach.

Przed nami lato, wakacje, a co za tym idzie, szczególnie trudny czas dla policjantów wodnych. Mamy nadzieję, że trud naszych wykładowców i instruktorów włożony w wyszkolenie nowych policyjnych sterników, zaowocuje bezpiecznym sezonem nad wodą.

kom. Kinga Czerwińska

 

 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
 • Policjanci Wodni zdobyli uprawnienia stermotorzysty
Powrót na górę strony