Aktualności

Konferencja w Krakowie

Data publikacji 08.06.2022

W dniach 2-3 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona wypadkom drogowym z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, pt. PIESZY – badania, dokumentacja, symulacje, bezpieczeństwo. Katedra Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej jako współorganizator konferencji, wspólnie z firmą Cybid, zaprosiła do współpracy w tym przedsięwzięciu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w osobach: Pani Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Jędrzejewskiej – Szpak, Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Marcina Szyndlera, p.o Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych podinsp. Jarosława Piotrowskiego i młodszego wykładowcy Zakładu Szkoleń Specjalnych podkom. Jolanty Zawałeń.

Konferencja, na której wygłoszone zostały referaty przedstawicieli świata nauki, Policji oraz ekspertów, połączona była z próbą zderzeniową potrącenia przez pojazd samochodowy biozgodnego manekina PRIMUS.

Wśród wystąpień znalazł się referat pt. „Rekonstrukcja i analiza przebiegu wypadku z udziałem pieszego, przy wykorzystaniu programu V-SIM 5.0 - przykłady” współautorstwa podkom. Jolanty Zawałeń, która w drugim dniu konferencji prowadziła również narrację, opisującą czynności oględzin miejsca zdarzenia drogowego. W oględzinach tych uczestniczyli policjanci Wydziałów Ruchu Drogowego z jednostek terenowych, w tym: st. asp. Marcin Ciesielski z KMP w Bydgoszczy, sierż. sztab. Krzysztof Leśniara z KMP w Nowym Sączu, st. sierż. Krystian Banasiak z KPP w Lipnie oraz technik kryminalistyki KMP w Nowym Sączu, asp. Krzysztof Mierzwa.

Pozyskane w próbie dane pomiarowe oraz wyniki czynności procesowo - technicznych wykorzystane zostaną między innymi w ramach publikacji i tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby szkoleń specjalistycznych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

podkom. J. Zawałeń
fot.: organizator

 

  • Potrącenie manekina Primus
  • Czynności oględzinowe z udziałem biegłego
  • Oględziny miejsca przeprowadzonej próby zderzeniowej
Powrót na górę strony