Aktualności

Kurs instruktorów strzelań policyjnych.

Data publikacji 03.06.2022

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczął się kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych. Grupa szkoleniowa liczy 15 osób. Do udziału w kursie zakwalifikowano policjantów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne. Celem kursu jest przygotowanie policjantów do pełnienia funkcji instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji i realizacji wynikających z niej obowiązków i zadań polegających na systematycznym doskonaleniu policjantów poszczególnych jednostek w bezpiecznym, prawidłowym użytkowaniu i skutecznym strzelaniu z broni palnej oraz podwyższaniu poziomu wiedzy i doskonaleniu umiejętności zawodowych w zakresie broni palnej.

Integralną częścią czterotygodniowego kursu jest zdobycie między innymi wiedzy i umiejętności z zakresu: udzielania pierwszej pomocy; planowania, organizowania i przeprowadzania indywidualnych treningów z policjantami w strzelaniu z broni palnej; przeprowadzania programowych szkoleń strzeleckich i okresowych sprawdzianów strzeleckich; metodyki prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi i użycia broni palnej będącej na wyposażeniu Policji, przepisów prawnych regulujących użycie i wykorzystanie broni palnej i sytuacyjnej procedury użycia broni palnej, zasad użytkowania i bezpiecznego posługiwania bronią palną oraz warunków bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej.    

podkom. Hubert Kulesza
foto.: podkom. Albert Piórkowski     

 

Powrót na górę strony