Aktualności

Kolejny kurs narkotykowy zakończony

Data publikacji 02.06.2022

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbył się jeden z najlepiej ocenianych przez policjantów w Polsce, kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Merytorycznie kurs jest przygotowywany przez Zakład Służby Kryminalnej CSP.

Handel narkotykami w świecie wirtualnym, z dnia na dzień staje się coraz bardziej wyspecjalizowany i usłużny wobec klienta. Przestępcze transakcje coraz częściej prowadzone są w sieci, a ich zadaniem jest zmylenie ewentualnego „ogona”. Na popularności zyskuje też kryptowaluta, która jako środek płatniczy w sieci, z zasady gwarantuje anonimowość. Wymienione zagadnienia, to aktualnie najbardziej popularne i najczęściej poruszane tematy przez słuchaczy na realizowanym przez nas kursie specjalistycznym.

Chcąc wyjść naprzeciw zgłaszanym przez słuchaczy pytaniom i chcąc zaspokoić ich ciekawość w powyższym zakresie, po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę m.in. z przedstawicielami Izby Gospodarczej BlockChein. Dzięki temu słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi informacjami i danymi dotyczącymi waluty cyfrowej wykorzystywanej przez grupy zajmujące się przestępczością narkotykową.

Ponadto w trakcie kursu omówione zostały wybrane metody wytwarzania substancji psychoaktywnych oraz poruszona została tematyka neutralizacji miejsc ich produkcji. Słuchacze brali także udział w ćwiczeniach praktycznych w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach imitujących wytwarzanie w nich narkotyków. Policjanci mieli także możliwość poznania symulacji działań, jakie mogliby napotkać w trakcie likwidacji prawdziwych laboratoriów narkotykowych.

W trakcie kursu poruszono również tematykę z zakresu pozyskiwania i analizowania danych zgromadzonych w trakcie prowadzonych czynności – operacyjno - rozpoznawczych, z zakresu funkcjonowania sieci mobilnych oraz rodzajów i zakresu danych uzyskiwanych od operatorów telekomunikacyjnych w procesie wykrywczym. Uczestnicy brali udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach, po których każdy z nich posiadł wiedzę dotyczącą m. in. znaczenia telefonu komórkowego jako wartości dowodu rzeczowego.Ponadto w trakcie kursu położono duży nacisk na tematykę pozyskiwania informacji z osobowych źródeł. Policjanci brali czynny udział w ćwiczeniach z tej tematyki.

Kolejnym tematem szkolenia było przekazanie treści związanych z nielegalnymi uprawami konopi innych niż włókniste. Przeprowadzono wykład i pokaz użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. Poruszono też tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków.

Zajęcia, zgodnie z zapisami programowymi prowadzone były przez kadrę dydaktyczną Zakładu Służby Kryminalnej, przy współudziale wykładowców z Zakładu Techniki Operacyjnej, Zakładu Kynologii Policyjnej, Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Nadmienić należy, iż zajęcia na przedmiotowym kursie, zostały wzbogacone o wiedzę i doświadczenie zaproszonych gości i specjalistów z jednostek organizacyjnych Policji oraz wydziałów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w Polsce.

st. asp. Wojciech Nawrocki

 

  • Policjanci podczas zajęć na kursie "Zwalczanie przestępczości narkotykowej".
  • Policjanci podczas zajęć na kursie "Zwalczanie przestępczości narkotykowej".
  • Policjanci podczas zajęć na kursie "Zwalczanie przestępczości narkotykowej".
  • Policjanci podczas zajęć na kursie "Zwalczanie przestępczości narkotykowej".
  • Policjanci podczas zajęć na kursie "Zwalczanie przestępczości narkotykowej".
  • Policjanci podczas zajęć na kursie "Zwalczanie przestępczości narkotykowej".
Powrót na górę strony