Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe obiekty do symulacji w CSP

Data publikacji 26.05.2022

Centrum Szkolenia Policji to jedna z największych szkół policyjnych w kraju, której podstawową działalność stanowi realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. Jednostka dysponuje dobrze wyposażoną infrastrukturą dydaktyczną. Dzisiaj baza szkoleniowa CSP wzbogaciła się o kolejne nowoczesne obiekty do symulacji.

Ceremonię otwarcia obiektów symulatorni zaszczycił swoją obecnością I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. W wydarzeniu wzięli również udział dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, goście reprezentujący jednostki organizacyjne Policji, Straży Pożarnej, wojska, przedstawiciele duchowieństwa, a także kierownictwo i kadra CSP.

Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał na ręce Komendanta Centrum Szkolenia Policji symboliczny klucz do nowych obiektów. Po tej ceremonii rozpoczął się dynamiczny pokaz z wykorzystaniem psa służbowego przeprowadzony przez funkcjonariuszy Zakładu Kynologii Policyjnej. Goście mieli również okazję zwiedzić obiekty i oglądać symulację różnorodnych interwencji policyjnych.

W ramach inwestycji w budynkach symulatorni utworzono kompleks pomieszczeń symulacyjnych, tj. szkoła tańca, pomieszczenia mieszkalne, pustostan, pokój hotelowy, restauracja, garaż, bar, sklep nocny, apteka, jubiler, bank, kantor, sklep samoobsługowy, magazyn, biuro. Dodatkowo zaaranżowano teren zewnętrzny poprzez utworzenie placu zabaw, skweru miejskiego, ogródka piwnego, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, autobusem i tramwajem.

Symulatornie umożliwiają efektywną realizację procesu nauczania policjantów na szkoleniach zawodowych podstawowych i kursach specjalistycznych. Nowe kierunki, jakie w okresie kilku ostatnich lat pojawiły się w kształceniu zawodowym spowodowały również zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego. Programy szkolenia zawodowego i nauczania na podstawie, których realizowany jest proces dydaktyczny wdrożony do użytku służbowego decyzjami Komendanta Głównego Policji, zostały opracowane w sposób mający na celu upraktycznienie nauczania czynności zawodowych, gdzie zadania służbowe stanowią zarówno kryterium doboru jak i organizacji treści nauczania/uczenia się. Programy mają charakter interdyscyplinarny. Kształtowane są umiejętności z różnych obszarów (uniwersalne i specjalistyczne), niezbędne do realizacji wyspecyfikowanych w programach zadań zawodowych. W procesie nauczania dominują metody z grupy praktycznych, tj. pokaz, instruktaż, ćwiczenia, czy symulacja. Metody te ułatwiają słuchaczom wykorzystywanie posiadanej przez nich wiedzy w rozwiązywaniu sytuacji i problemów zawodowych, z jakimi mogą się spotkać w czasie służby w jednostkach terenowych Policji.

Na szczególną uwagę zasługuje metoda symulacji. Stosowanie jej, pozwala szkolonym policjantom na wykonywanie określonych zadań praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przedyskutowanie ewentualnych wątpliwości, wypracowanie optymalnego algorytmu wykonywania czynności oraz skonfrontowanie różnych doświadczeń zawodowych, teorii i praktyki. Symulacja uczy również podejmowania właściwych decyzji.

Inwestycja została finansowana w ramach realizacji Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020.

sk

fot.: asp. szt. Artur Łasocha

 

 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
 • Uroczyste otwarcie obiektów symulatorni w CSP
Powrót na górę strony