Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zastępca Komendanta CSP

W obecności Komendanta Centrum Szkolenia Policji, insp. Anny Jędrzejewskiej-Szpak, kadry CSP oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość z okazji mianowania na stanowisko Zastępcy Komendanta. Z dniem 16 maja 2022 roku nowym Zastępcą ds. Logistycznych została Pani Agnieszka Zielińska.

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem o gotowości, który przyjęła insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, Komendant CSP. Następnie nowemu Zastępcy został wręczony akt mianowania i okolicznościowe pamiątki.

Po ceremonii głos zabrała insp. Anna Jędrzejewska-Szpak, która pogratulowała Pani Agnieszce Zielińskiej i życzyła samych sukcesów na nowym etapie pracy w Policji.

W uroczystości uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo, Pan Piotr Zadrożny oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z CSP: Pani Sylwia Patejuk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie, Pan Grzegorz Gruczek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Legionowie.

Pani Agnieszka Zielińska pracę w Policji rozpoczęła w 2009 roku w Biurze Logistyki Komendy Głównej Policji, gdzie realizowała się zawodowo kolejno w : Wydziale Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej, Wydziale Administracyjno –Mieszkaniowym oraz Wydziale Inwestycji i Remontów.

Od 2015 roku rozpoczęła pracę w Wydziale Finansowym Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Cyfryzacji jako Starszy specjalista ds. planowania i wykonania budżetu, a następnie jako Starszy specjalista ds. organizacyjno – systemowych Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa.

W 2017 roku Pani Agnieszka Zielińska swoje życie zawodowe związała z Komendą Stołeczną Policji. Tam pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów, a od stycznia 2019 roku została mianowana na Naczelnika tego Wydziału.

Pani Agnieszka Zielińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Pani Komendant jest autorem projektów architektury krajobrazu, m.in. projektu zagospodarowania terenu przy wejściu głównym budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej oraz projektu zagospodarowania terenu przy wejściu głównym budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej.

 

  • Nowy Zastępca Komendanta w CSP
  • Nowy Zastępca Komendanta w CSP
  • Nowy Zastępca Komendanta w CSP
  • Nowy Zastępca Komendanta w CSP
Powrót na górę strony