Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenia w Gdańsku i Bydgoszczy

Data publikacji 12.05.2022

Kolejny raz, na terenie Komend Wojewódzkich Policji w Gdańsku i Bydgoszczy , kadra Zakładu Ruchu Drogowego przeprowadziła cykl kursów specjalistycznych dla policjantów pełniących służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze garnizonu pomorskiego i kujawsko-pomorskiego mieli okazję zapoznać się z tematyką obsługi wideorejestratora.

Funkcjonariusze biorący udział w szkoleniu, poznali zagadnienia prawne oraz ćwiczyli praktyczne wykorzystanie wideorejestratora podczas podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego. W części teoretycznej szkoleń omówione zostały podstawy prawne pracy z wykorzystaniem wideorejestratora. W trakcie zajęć policjanci poznali zasadę działania jak również budowę urządzeń wykorzystywanych przez polską Policję.

W części praktycznej funkcjonariusze pod okiem kadry, nabywali umiejętności z zakresu obsługi urządzeń. W trakcie zajęć praktycznych każdy z uczestników szkolenia miał możliwość samodzielnie dokonać pomiaru prędkości oraz rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego.

Wszyscy uczestnicy szkolenia ukończyli je z wynikiem pozytywnym. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczestników szkolenia będą wykorzystywane podczas realizacji codziennych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach.  

mł. asp. Grzegorz Smoliński, sierż. szt. Marcin Zaręba

 

  • Szkolenia w Gdańsku i Bydgoszczy
  • Szkolenia w Gdańsku i Bydgoszczy
  • Szkolenia w Gdańsku i Bydgoszczy
Powrót na górę strony