Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INTERNATIONAL DAY

Data publikacji 30.04.2022

Kadra Centrum Szkolenia Policji w Legionowie reprezentowana przez Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii, Zakład Interwencji Policyjnych, Wydział Dowodzenia, Zakład Ruchu Drogowego, Wydział Prezydialny oraz wyznaczeni słuchacze kursów podstawowych, wzięli udział w International Day – interaktywnym spotkaniu online instytucji szkoleniowych Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski.

Ideą spotkania było przekazanie przez uczestników informacji o strukturze i zadaniach Policji ich kraju, a także wiedzy o jednostkach szkoleniowych, które reprezentowali. Po zakończeniu części poświęconej prezentacjom multimedialnym, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań kolegom.

Organizatorem spotkania była Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, Policji i Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Güstrow (Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklenburg-Vorpommern - FHöVPR). Stronę niemiecką reprezentowali Pani Alina Arnhold i Pan Wolfram Karg oraz studenci     FHöVPR.

Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, Policji i Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Güstrow jest jedną z siedmiu państwowych szkół wyższych i stanowi również centrum studiów oraz szkoleń dla służby publicznej w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Studia są prowadzone głównie w formie praktycznej i oferują absolwentom dobre perspektywy w kontekście przyszłej pracy.   

FHöVPR jest partnerem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w projekcie pn.: Międzykulturowe Spotkania Młodych Policjantów Niemiec, Francji i Polski. Efektem wieloletniej współpracy obu szkół było podpisanie w roku 2020 Deklaracji o współpracy.

Stronę estońską reprezentowała Pani Eva Alliksoo i kadeci Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie (Estonian Academy of Security Sciences - EASS), z którą w roku 2015 podpisaliśmy Deklarację o współpracy w zakresie szkolnictwa policyjnego. Podpisanie deklaracji stworzyło możliwość pogłębienia współpracy bilateralnej w obszarze szkoleniowym poprzez organizację wizyt studyjnych, odbywających się cyklicznie w obu jednostkach, czy też zagranicznych praktyk zawodowych kadetów EASS.

EASS posiada centra nauczania w pięciu lokalizacjach:
•    w Tallinnie - szkolenia odbywają się w nowoczesnym kompleksie otwartym w roku 2019,
•    w Paikuse - prowadzone są szkolenia głównie dla Policji i Straży Granicznej,
•    w Väike-Maarja - centrum szkoleniowe dla służb ratowniczych,
•    w Meriküla - prowadzone są szkolenia dla psów służbowych,
•    w Narvii - nowoczesne centrum szkoleniowe,  dla Policji i Straży Granicznej oraz Kolegium Narva Uniwersytetu w Tartu.  
Stronę litewską reprezentował Pan Mindaugas Bilius i studenci Litewskiej Szkoły Policji (Lithuanian Police School - LPS). LPS podlega Wydziałowi Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, z którym w roku 2017 podpisaliśmy Deklarację o współpracy.

LPS to jednostka szkoleniowa ukierunkowana na podstawowe szkolenie zawodowe spełniające wszelkie wymogi w obszarze zadań realizowanych przez funkcjonariusza Policji oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych policjantów i pracowników służby cywilnej. LPS wspiera także Wydział Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej w zapewnieniu funkcjonowania oraz doskonaleniu systemu szkolenia dla Policji litewskiej. Szkoła gwarantuje wysokiej jakości proces szkolenia  i  kompetentnie przygotowuje funkcjonariuszy Policji do wykonywania zadań takich jak: ochrona praw i wolności obywatelskich, ochrona bezpieczeństwa publicznego, nadzór nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz zapobieganie naruszeniom przepisów prawa.

Stronę Łotewską reprezentowała Pani Olga Aņikoviča i studenci Państwowej Szkoły Policji Łotwy w Rydze. Szkoła ta to jedyna szkoła policyjna na Łotwie. Misją instytucji jest rozszerzenie możliwości kształcenia pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz rozwój badań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Corocznie szkołę kończy około 220 policjantów o różnych kwalifikacjach.

International Day był udanym i interesującym przedsięwzięciem szkoleniowym, wzmacniającym integrację podmiotów policyjnych w obszarze współpracy międzynarodowej.

tekst:  gł. spec. Beata Pepłowska

 

Powrót na górę strony