Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami w Skrzeszewie

Data publikacji 29.04.2022

Nauczyciele policyjni Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii CSP przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie. Spotkanie dotyczyło odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Spotkanie z uczniami w Skrzeszewie

W trakcie zajęć omówiono zagadnienia związane z odpowiedzialnością nieletnich za popełniane czyny karalne oraz okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego. Podczas spotkania przedstawiono również problematykę dotyczącą  cyberprzestępczości, zagrożeń w sieci oraz bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.  

Spotkanie z uczniami w Skrzeszewie

Psycholog policyjny omówił zjawisko przemocy i bullyingu oraz  sposoby radzenia  w sytuacjach trudnych.  Przedstawiono również  katalog środków wychowawczych i poprawczych, które mogą być zastosowane przez sąd rodzinny wobec nielatniego. W czasie  spotkania uczniowie zadawali pytania szczególnie interesująca była dla nich tematyka dotycząca przemocy rówieśniczej.

ZSP

 

Powrót na górę strony