Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania z uczniami w Łajskach

Data publikacji 26.04.2022

Nauczyciele policyjni Zakładu Służby Prewencyjnej przeprowadzili spotkania profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach. Przewodnią myślą spotkań była odpowiedzialność nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych. Dydaktycy Zakładu Służby Prewencyjnej wyjaśnili młodym słuchaczom czym jest przemoc i jakie może przybierać formy. Podczas spotkań uczniowie mieli okazję do zadawania pytań dotyczących bezpieczeństwa oraz właściwych postaw i zachowań.

Policjanci przedstawili  katalog środków wychowawczych i poprawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. Tego rodzaju przedsięwzięcia mogą zapobiec przestępczości nieletnich oraz zjawisku przemocy i demoralizacji w środowisku szkolnym. Tematy poruszane podczas spotkań cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczyły pytania kierowane do Policjantów.

podinsp. Marceli Śmiałek

 

  • Spotkania z uczniami w Łajskach
  • Spotkania z uczniami w Łajskach
  • Spotkania z uczniami w Łajskach
Powrót na górę strony