Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zajęcia z "łączności"

Data publikacji 20.04.2022

Tematyka związana z obsługą środków łączności radiowej jest realizowana w początkowej fazie szkolenia zawodowego podstawowego, ponieważ umiejętność prowadzenia korespondencji jest niezbędna przy realizacji dalszych treści programowych, zwłaszcza podejmowania interwencji. Młodzi policjanci, w ramach zajęć praktycznych, uczą się patrolowania terenu z wykorzystaniem radiotelefonów do prowadzenia łączności, na początek na obszarze CSP.

Słuchacze podzieleni na grupy, na podstawie przygotowanych wcześniej założeń, pod nadzorem prowadzących zajęcia, nabywają i doskonalą niezbędne dla każdego policjanta umiejętności związane z szybką i prawidłową obsługą radiotelefonu. W ten sposób przygotowują się do pełnienia codziennej służby w jednostkach terenowych, gdzie nierzadko umiejętności te decydują o sprawnej komunikacji z dyżurnym, udzielonej pomocy czy zatrzymaniu sprawcy. Nauczyciele policyjni na bieżąco udzielają słuchaczom instruktażu jeżeli zdarzą się uchybienia.

ZSP

 

  • Policjanci podczas zajęć z obsługi środków łączności radiowej
  • Policjanci podczas zajęć z obsługi środków łączności radiowej
  • Policjanci podczas zajęć z obsługi środków łączności radiowej
Powrót na górę strony