Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Początki szkolenia z formowania szyków

Data publikacji 29.03.2022

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego rozpoczęli zajęcia dydaktyczne przygotowujące ich do wykonywania zadań w strukturze pododdziałów zwartych Policji. W czasie zajęć młodzi policjanci poznają zasady formowania kordonów i dwukordonów policyjnych, rozwijania oraz zwijania linii posterunków i patroli, formowania i manewrowania tyralierami policyjnymi. Jak na jedne z pierwszych zajęć młodzi adepci naszego Centrum radzą sobie całkiem nieźle.

Policjanci podczas zajęć z formowania szyków

Formowanie szyków, ugrupowań oraz przemieszczania oddziałów i pododdziałów Policji stanowi podstawę przygotowania policjantów do działania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa, zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, jak również w czasie imprez i uroczystości masowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych.

Tego rodzaju zajęcia dydaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Dzięki nim młodzi policjanci doskonalą taktykę działania oraz zgrywanie poszczególnych pododdziałów wchodzących w skład struktury kompanii pododdziału prewencji Policji. Słuchacze oprócz doskonalenia umiejętności praktycznych mają okazję do zapoznania się i wykorzystania w czasie ćwiczeń najnowszego wyposażenia wykorzystywanego przez policjantów oddziałów i pododdziałów prewencji Policji.

Policjanci podczas zajęć z formowania szyków

sk

 

Film Początki szkolenia z formowania szyków

Pobierz plik Początki szkolenia z formowania szyków (format mp4 - rozmiar 42.35 MB)

Powrót na górę strony