Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ZAKOŃCZENIE TITS

Data publikacji 25.03.2022

W Centrum Szkolenia Policji odbył się kursu specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji. W zajęciach uczestniczyło 16 funkcjonariuszy. Na kurs zostali skierowani policjanci, którzy prowadzą zajęcia z taktyki i technik interwencji w macierzystych jednostkach.

Podczas szkolenia uczestnicy kursu doskonalili umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, posługiwania się pałkami służbowymi i innymi środkami przymusu bezpośredniego, umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji oraz taktyki zatrzymywania osób. Oprócz tego program kursu zawierał podstawy prawne i zasady przeprowadzania interwencji, pierwszą pomoc przedmedyczną, a także metodykę prowadzenia zajęć.

ZAKOŃCZENIE TITS

Kurs zakończył się egzaminem składającym się z trzech zadań:

  • Zadanie praktyczne polegające na zaprezentowaniu umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego,
  • Zadanie praktyczne, w którym należy wykazać się umiejętnościami w zakresie działania taktycznego podczas zatrzymywania osób,
  • Indywidualna realizacja zajęć dydaktycznych.

Wszyscy słuchacze uzyskali oceny pozytywne, zdobywając w ten sposób kwalifikacje zawodowe instruktora taktyki i technik interwencji. Kurs przeprowadzili wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych: kom. Tomasz Dąbrowski i st. asp. Bartłomiej Stępak.

kom. Tomasz Dąbrowski

 

Powrót na górę strony