Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przemoc w rodzinie-szkolenie

Data publikacji 24.03.2022

Podinsp. Renata Gostkowska-Maczuga z Zakładu Służby Prewencyjnej przeprowadziła szkolenie z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Legionowie. Poruszana tematyka to Procedura wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. W szkoleniu uczestniczyli przedstawicieli wielu grup społecznych, w tym prokuratury, sądu, Ośrodka Pomocy Społecznej, służby zdrowia, oświaty oraz Komendy Powiatowej Policji.

Jako pracownicy dydaktyczni zawsze z chęcią korzystamy z możliwości wymiany doświadczeń na każdej płaszczyźnie, a szczególnie doceniamy jej perspektywę wśród lokalnej społeczności.  

Przemoc w rodzinie-szkolenie

Osoby obecne na szkoleniu dotychczas nie miały styczności z realizacją policyjnego uprawnienia wydania wobec osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania lub zakazu zbliżania się do miejsca zamieszkania, a z przedstawionych na przedmiotowym szkoleniu statystyk – niemalże co dziesiąta interwencja domowa wiąże się z wdrożeniem procedury - jednoznacznie wynika, że realizacja tejże procedury ta jest oczekiwana społecznie i spełnia funkcję ochronną przez przemocą w rodzinie.

Przemoc w rodzinie-szkolenie

Wyrażamy przekonanie, że poprzez szkolenia również przyczyniamy się do zwalczania patologii przemocy w rodzinie, a mamy nadzieję, ze wykształcone służby to eliminacja zjawiska w szerokim zakresie.

 

Powrót na górę strony