Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny dla policjantów zwalczających przestępczość narkotykową

Data publikacji 10.03.2022

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie trwa, pierwsza w tym roku, edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. W trwającym dziesięć dni kursie swoją wiedzę i umiejętności podnosi dwudziestu policjantów, zajmujących się tą problematyką. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Zakład Służby Kryminalnej.

W części teoretycznej, słuchacze mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej. Zdobywali wiedzę dotyczącą narkotyków, prekursorów oraz pre-prekursorów występujących na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Podczas zajęć omówiono wybrane metody wytwarzania substancji, a także poruszono tematykę neutralizacji miejsc ich produkcji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że kursanci zostali zapoznani z aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce i UE dotyczącymi zwalczania przestępczości narkotykowej.

Proces kształcenia polegał na przekazaniu wiedzy podczas ćwiczeń praktycznych, które odbywały się w pracowni Zakładu Służby Kryminalnej, realnie oddającej warunki działań policyjnych.

W trakcie zajęć przedstawiono funkcjonariuszom typologię zagrożeń występujących w tego typu miejscach, wskazano konieczność użycia podstawowych środków ochrony osobistej, m.in. w postaci odzieży ochronnej oraz sprzętu do ochrony dróg oddechowych. Omówiono także tematykę związaną z pracą operacyjną oraz elementami rozpoznania przed realizacją sprawy operacyjnej obejmującej przestępczość narkotykową. Dodatkowo, zgodnie z tematyką kursu, przekazano treści związane z nielegalnymi uprawami konopi innych niż włókniste.

W kolejnych dniach przeprowadzono pokaz użycia psa służbowego w zwalczaniu przestępczości narkotykowej; poruszono też tematykę związaną z zagrożeniami wynikającymi z możliwości wybuchu przestrzennego oraz obecności materiałów i urządzeń wybuchowych na miejscu nielegalnej produkcji narkotyków.

Zajęcia prowadzone były przez wykładowców: Zakładu Służby Kryminalnej, Zakładu Techniki Operacyjnej, Zakładu Kynologii Policyjnej, Zakładu Szkoleń Specjalnych, Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz zaproszonych gości i specjalistów z jednostek policyjnych i pozapolicyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w Polsce.

Autor: st.asp. Wojciech Nawrocki ZSK CSP.
Zdjęcia: st.asp. Wojciech Nawrocki ZSK CSP.

 

Powrót na górę strony