Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dobór kandydatów do służby w CSP

Data publikacji 03.03.2022

W Centrum Szkolenia Policji odbył się kolejny dobór kandydatów do służby. Tym razem do testu wiedzy i sprawności fizycznej przystąpiły 33 osoby, z których 24 przeszły do kolejnego etapu kwalifikacji. Teraz czeka ich m. in. badanie psychologiczne, komisja lekarska, ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia Komendant Główny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem.

Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem 100 tysięczną formację, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.

Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur. Trzymamy kciuki za sukces.

Kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Więcej informacji kliknij

 • Kandydaci podczas testu ze sprawności fizycznej
 • Kandydaci podczas testu ze sprawności fizycznej
 • Kandydaci podczas testu ze sprawności fizycznej
 • Kandydaci podczas testu ze sprawności fizycznej
 • Kandydaci podczas testu ze sprawności fizycznej
 • Kandydaci podczas testu ze sprawności fizycznej
Powrót na górę strony