Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP

Data publikacji 04.02.2022

W obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, Komendantów Szkół Policji, kadry CSP oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dotychczasowy komendant insp. Anna Rosół po ponad 30 latach służby przeszła w stan spoczynku. Insp. Rosół przekazała swoje obowiązki insp. Annie Jędrzejewskiej-Szpak, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie.

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem o gotowości, który przyjął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Następnie po wprowadzeniu sztandaru CSP odbyła się ceremonia przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta Centrum.

Po ceremonii głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podziękował dotychczasowemu Komendantowi za ponad 30 lat służby w Policji i złożył życzenia pomyślności w życiu osobistym. Nowemu Komendantowi nadinsp. Dobrodziej pogratulował awansu i życzył samych sukcesów na nowym etapie służby w Policji.

W uroczystości uczestniczyli Komendanci Szkół Policji, w imieniu których głos zabrała insp. dr hab. Iwona Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W tym podniosłym dniu nie zabrakło również kadry kierowniczej CSP w imieniu których, życzenia i gratulacje złożył mł. insp. Robert Rodziewicz, Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych.

Ceremonia zakończyła się odprowadzeniem sztandaru CSP oraz złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi.

 

Pani inspektor Anna Rosół,

służbę w Policji rozpoczęła w 1991 r. w Wydziale Prewencji KWP w Ostrołęce, następnie po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 1996 r. kontynuowała ją w pionie dydaktycznym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Początkowo objęła stanowisko wykładowcy Zakładu Prewencji CSP, a 4 lata później wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalistycznej. Od lipca 2004 r. pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji, Organizacji Szkolenia i Egzaminów Centralnych, natomiast w listopadzie tego samego roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Metodyki, Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Z dniem 1 sierpnia 2006 r. została mianowana Zastępcą Komendanta CSP w Legionowie. 

Następnie od 4 listopada 2010 r. pełniła obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych, a od 1 sierpnia 2011 r. została mianowana na to stanowisko rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji.

4 sierpnia 2014 r. rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji została mianowana na stanowisko Zastępcy Komendanta CSP w Legionowie, a następnie 1 lutego 2016 r. została mianowana na stanowisko Komendanta Centrum.

Pani insp. Anna Rosół jest absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ukończyła podyplomowe studia w Akademii Obrony Narodowej w zakresie Prawa Konfliktów Zbrojnych oraz Organizacji i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. 

Za swoje zasługi w służbie  otrzymała następujące odznaczenia państwowe i resortowe:

Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Policjant

Brązowy Krzyż Zasługi

Brązowy i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju

 

Pani inspektor Anna Jędrzejewska-Szpak,

służbę w Policji rozpoczęła w 1997 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związana była z pionem dochodzeniowo-śledczym. Pełniła służbę w Komisariacie Policji w Nasielsku, a następnie   Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim powierzył jej obowiązki Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego tej jednostki.

Od 2008 r. swoją służbę kontynuowała w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie, gdzie objęła stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, a następnie naczelnika tego wydziału.

23 sierpnia 2017 r. rozkazem personalnym Komendanta Stołecznego Policji została mianowana na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

13 grudnia 2017 r. Komendant Stołeczny Policji powierzył jej obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie, a następnie 27 lipca 2018 r. mianował na to stanowisko.

Pani insp. Anna Jędrzejewska-Szpak jest absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Za swoje zasługi w służbie otrzymała następujące odznaczenia państwowe i resortowe:

Brązową, Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Policjant.

sk

fot.: mł. asp. Robert Karyś

 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
 • Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta CSP
Powrót na górę strony