Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie kursu SZP-5/08

Data publikacji 07.10.2008

Dzisiaj w auli Komendant CSP uroczyście otworzył nowy kurs oznaczony symbolem SZP-5/08. Jego słuchacze, w liczbie 261 osób, od dzisiaj rozpoczynają szkolenie zawodowe podstawowe, które potrwa do 6 maja przyszłego roku.

W auli CSP nowych słuchaczy szkolenia podstawowego przywitał Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski wraz ze swoimi zastępcami oraz kadrą kierowniczą. Od dzisiejszego dnia, istotnym wyróżnikiem dla ponad 260 nowo przyjętych do Policji młodych osób, będzie symbol kursu – SZP-5/08. A dla nas, kadry Centrum, oznacza to, że jest to piąty z kolei kurs podstawowy, jaki rozpoczął się w tym roku.

Dzisiaj nowi słuchacze poznali Kierownictwo szkoły, swoich dowódców kompanii, oraz zasady pobytu w CSP, będą jeszcze poznawać obszerny teren szkoły oraz lokalizację poszczególnych obiektów, z których podczas siedmiu miesięcy przyjdzie im korzystać. Lecz już od jutra czeka ich zwykły szkolny dzień, wypełniony zajęciami i życiem szkolnym.

Ten duży liczebnie kurs tworzą cztery kompanie. Przypomnijmy, więc słuchaczom, dowódców, którzy odtąd będą się nimi zajmować. Dowódcą kompanii 2 jest nadkom. Małgorzata Witkowska, kompanii 7 – podkom. Arkadiusz Jaskuła, kompanię 8 poprowadzi - podkom. Anna Krzywańska, a 9 - podkom. Andrzej Maciaszkiewicz. Młodzi policjanci będą uczyć się w Centrum do maja 2009 roku.

Życzymy im, aby zgłębianie tajników zawodowych przychodziło każdemu z łatwością, a egzamin końcowy nie stanowił dla nikogo żadnego problemu.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony