Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolnictwo policyjne - narada służbowa

Data publikacji 02.10.2008

Dziś rano rozpoczęła się w MCSSP narada służbowa na temat szkolnictwa policyjnego. W obradach, pod przewodnictwem Komendanta Głównego gen.insp. Andrzeja Matejuka, biorą udział komendanci policyjnych szkół i ich zastępcy ds. dydaktycznych oraz kierownicy ośrodków szkolenia Policji. Swoją obecnością uczestników spotkania zaszczycił również Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki.

O tym, jak wielką wagę przykładamy do faktu, aby polski policjant był doskonale i wszechstronnie przygotowany do wykonywania zadań służbowych, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą o tym doskonale wszyscy pracownicy naszych placówek edukacyjnych. Jak ważną rolę pełni edukacja zawodowa polskich policjantów, świadczy przybycie na naradę samego Podsekretarza stanu Adama Rapackiego który znalazł chwilę, by również wziąć w niej udział obok Komendanta Głównego Policji i jego I Zastępcy, nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka, a także Kierownictwa Biura Kadr i Szkolenia KGP, któremu służbowo podlegają policyjne jednostki zajmujące się kształceniem kadr. Uczestnicy spotkania będą poruszali wiele istotnych tematów, począwszy od zmian w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich dwu lat, poprzez omówienie roli i realizacji zadań poszczególnych jednostek szkoleniowych w Polsce, aż po kierunki rozwoju systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. Nie zabraknie również miejsca na sprawy związane z doskonaleniem zawodowym pracowników Policji, bo oni wspólnie z policjantami tworzą nasz wizerunek w oczach społeczeństwa.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony