Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kierownictwa logistyki

Data publikacji 30.09.2008

W CSP odbywa się kolejna z ważnych dla Policji odpraw służbowych. Tym razem pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryka Tusińskiego spotkało się kierownictwo zajmujące się policyjną logistyką.

Końcówka września, to doskonały moment na podsumowania. Tym bardziej, ze przed nami został tylko jeden kwartał bieżącego roku. Zatem spotkanie w sprawie realizacji zadań w zakresie logistycznym stało się niezbędne. Od rana kierownictwo policyjnej logistyki zajmuje się stanem naszego budżetu, i realizacją zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji …”.

Uczestnicy odprawy mówią o łączności, transporcie, inwestycjach i remontach – ale nie tylko. Również o problemach i napotykanych trudnościach oraz środkach zaradczych, aby ich było jak najmniej. A tematów nie brakuje, bo poruszyć trzeba wszystkie obszary związane z policyjną logistyką. Odprawa obejmie jeszcze jutrzejszy dzień. Będzie on zdominowany głównie dyskusją nad projektem przyszłorocznego budżetu.

Odprawa rozpoczęła się od miłego akcentu - Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński wręczył wyróżniającym się szefom logistyki jednostek Policji odznaczenia. Srebrną odznakę "Zasłużony Policjant" otrzymał Zastępca Komendanta CSP ds. logistycznych nadkom. Piotr Kucia.

Anna Galant rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony