Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

RD-8/08 - rozpoczęcie kursu

Data publikacji 30.09.2008

Rozpoczął się ósmy w tym roku kurs specjalistyczny RD-8. Jeśli wiedza słuchaczy będzie wystarczająca - za trzy miesiące na drogi naszego kraju wyjdzie 64 nowo przeszkolonych policjantów ruchu drogowego.

Rozpoczęcie miało charakter kameralny, z udziałem zastępcy Komendanta CSP ds. dydaktycznych podinsp. Anny Rosół, oraz kierownictwa Zakładu Ruchu Drogowego. Słuchacze z różnych stron kraju, zjawili się w Centrum by przejść pierwsze przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego. Kurs zakończy się 22 grudnia. Przewodniczącym zespołu pedagogicznego kursu jest nadkom. Mariusz Kozicki z ZRD CSP. Przed słuchaczami 52 godziny zajęć z zakresu znajomości przepisów RD, 81 godzin z umiejętności kontroli stanu technicznego pojazdów, 56 z kontroli transportu drogowego, 52 godziny kierowania ruchem drogowym i wiele innych poświęconych prawidłowej realizacji zadań służbowych na drogach. Policjanci będą również przez 54 godziny doskonalić swoje umiejętności w zakresie techniki jazdy samochodem. Wprawdzie nie obowiązuje ich końcowy egzamin (jak w przypadku kursu podstawowego), ale przecież wszystkie przedmioty trzeba będzie zaliczać na bieżąco. Po ukończeniu kursu policjanci zyskają staranne przygotowanie do pełnienia służby na drogach naszego kraju – oczywiście - w białych czapkach.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto ZTK

Powrót na górę strony