Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci kursu specjalistycznego uzyskali nowe kompetencje

Data publikacji 05.11.2021

17 funkcjonariuszy Policji ukończyło w CSP dwutygodniowy kurs specjalistyczny. Jego celem było przygotowanie policjantów do wykonywania trudnej i odpowiedzialnej funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończył się kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem Osk.P–1/21. Nowe kompetencje uzyskało 17 policjantów z 7 województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Oskarżyciele publiczni przez 10 dni zdobywali wiedzę oraz kształcili umiejętności z szerokiego zakresu obowiązków służbowych, jakie realizują w jednostkach terenowych Policji. Program kursu dotyczył zagadnień materialnego i procesowego prawa wykroczeń, w tym czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, kierowania i popierania przed sądem wniosków o ukaranie, a także sporządzania środków zaskarżenia. Na zajęciach omówiono ponadto aspekty psychologiczne komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Cennym doświadczeniem zawodowym było przeprowadzenie symulacji rozprawy sądowej, w tym wygłoszenie przemówień końcowych.

Zajęcia dydaktyczne realizowali nauczyciele policyjni z Zakładu Służby Kryminalnej, Zakładu Ruchu Drogowego, Zakładu Szkoleń Specjalnych i Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii. Do współpracy zaproszono także funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, co pozwoliło na zweryfikowanie wiedzy z poruszanej na zajęciach tematyki, a także umożliwiło wymianę doświadczeń i poglądów, umożliwiając dyskusje.

Możliwość wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, jak też praktycznych pozwoliła słuchaczom przygotować się do wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyta przez uczestników kursu wiedza i nabyte umiejętności znajdą zastosowanie w profesjonalnej realizacji zadań służbowych. Pozwolą też na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Absolwentom serdecznie gratulujemy, życząc osobistej i zawodowej pomyślności, a także konsekwencji oraz wytrwałości podczas realizacji odpowiedzialnych zadań służbowych.

ZSK

fot.:: sierż. szt. Dariusz Rajski

Powrót na górę strony