Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sesja wyjazdowa Rady Powiatu w CSP

Data publikacji 30.09.2008

Centrum gościło Radnych Rady Powiatu Legionowskiego, którzy odbyli u nas kolejną ze swych sesji. Obiektem zainteresowania stało się prastare cmentarzysko germańskie odkryte przypadkiem przez naszych pirotechników.

Radni postanowili przeżyć swoistą lekcję historii i obejrzeć z bliska odkrycie archeologiczne na terenie CSP. My jednak, licząc się z faktem, że w niedalekiej przyszłości będą mieli na swoim terenie jedną z najnowocześniejszych policyjnych szkół w Europie, postanowiliśmy im również pokazać inwestycje, które są aktualnie prowadzone na naszym terenie.

Spotkanie miało miejsce w samo południe przy głównym wejściu do Centrum, gdzie gości przywitał zastępca Komendanta CSP nadkom. Piotr Kucia, po czym szkolnym autokarem odbyli oni krótką wycieczkę po szkole. O nowych przedsięwzięciach o planach szkoły opowiadał sam komendant. Potem autokar skierował się na szkolny autodrom, w rejon wykopalisk, gdzie krzątała się ekipa. Gości przywitał kierownik prowadzonych wykopalisk p.Wawrzyniec Orliński, który jak zwykle z błyskiem w oku powiadał wszystkim o znalezisku i postępach robót. Radni otrzymali, zatem informacje podane na miejscu, w sposób perfekcyjny i „z pierwszej ręki”. Z zaciekawieniem oglądali w połowie odkryte urny z prochami, wraz z towarzyszącymi im elementami. Mieli możliwość obejrzeć wydobyte już przedmioty, które staną się eksponatami miejskiego muzeum, poznać informacje na ich temat, a także zobaczyć, z jak wielką starannością ekipa wydobywa je spod powierzchni. Z relacji legionowskich archeologów wynika, że wiele z wydobytych przedmiotów ma charakter niepowtarzalny, bądź są to unikaty, jakich niewiele dotąd znaleziono nie tylko na terenach naszego kraju, ale nawet w skali światowej. Muzealnicy stworzyli radnym jedną z niepowtarzalnych możliwości – naocznego przekonania się, jak odkrywają przed nami prastarą historię naszego młodego powiatu.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK

Powrót na górę strony