Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Edukacja zawodowa policjantów" - międzynarodowe warsztaty metodyczne

Data publikacji 26.09.2008

W dniach 24 – 26 września br. trwały Międzynarodowe Warsztaty Metodyczne pod hasłem „Edukacja zawodowa policjantów”.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach Oferty polskiej Policji dla krajów Europy Środkowo – Wschodniej z inicjatywy Wydział Metodyki Szkolenia. Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń związanych z metodyką procesu dydaktycznego.
W spotkaniu uczestniczyło 19 funkcjonariuszy policji i milicji ze szkół w Rosji, Azerbejdżanie, Bułgarii, na Litwie oraz Białorusi, którzy w swoich jednostkach zajmują się zagadnieniami dotyczącymi metodyki nauczania. Zaproszono też przedstawicieli szkół Policji z naszego kraju.

Pierwszy dzień warsztatów to prezentacja działalności dydaktycznej Centrum Szkolenia Policji, w tym Wydziału Metodyki Szkolenia. Dyskutowano na temat nowych kierunków kształcenia w andragogice, omawiano zasady opracowywania modułowych programów szkolenia zawodowego policjantów. Zaprezentowano bazę dydaktyczną naszej szkoły.

Kolejny dzień rozpoczął się od przedstawienia zasad ewaluacji szkoleń i doskonaleń zawodowych prowadzonych w CSP. Nasi goście mieli możliwość obserwowania wybranych zajęć dydaktycznych realizowanych metodami aktywizującymi. Trzeci, ostatni dzień warsztatów poświęcony był na podsumowanie i wymianę doświadczeń z zakresu dorobku metodycznego.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i wysoką oceną ze strony zaproszonych gości. Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji podinsp. Anna Rosół wręczyła uczestnikom spotkania certyfikaty ukończenia warsztatów.

Roman Majewski, WP
zdj. Mariusz Mazewski, ZTK

Powrót na górę strony