Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych - konferencja

Data publikacji 28.09.2021

W dniach 20 – 21 września br. w Zakopanem odbyła się XVII Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, organizowana przez Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, mająca rekomendację Europejskiego Stowarzyszenia Badania i Analiz Wypadków Drogowych (EVU). Konferencja jest tradycyjnym wydarzeniem w kalendarzu naukowym Instytutu od 1985 roku. Tematyka konferencji dotyczyła problemów technicznych, badawczych i opiniodawczych w obszarze wypadków drogowych, a także medycyny wypadkowej. Konferencję otworzyli dr hab. inż. Wojciech Wach, prof. IES – Kierownik Zakładu Badania Wypadków Drogowych IES oraz Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES.

Uczestników konferencji zaszczycił swoją obecnością i wygłosił referat Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia z Wydziału Transportu; Zakładu Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Politechniki Warszawskiej, Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji, Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego i Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej. Jest On autorem wielu publikacji dotyczących matematycznego modelowania, symulacji oraz badań dynamiki ruchu pojazdów, bezpieczeństwa środków transportu, a także wpływu parametrów konstrukcyjnych pojazdów na dynamikę ich ruchu i wielu innych. Wystąpienie Pana Profesora zatytułowane było „Techniczna możliwość dokonania oszustwa podczas ważenia pojazdu w ruchu z bardzo małą prędkością”.

Obecny był również dr inż. Jan Unarski emerytowany pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i wieloletni Kierownik Zakładu Badania Wypadków Drogowych w tym Instytucie.

Różnorodność poruszanych przez dwa dni Konferencji tematów, nowe spojrzenie na wiele problemów związanych z rekonstrukcją wypadków, a także badania drogowe i laboratoryjne pojazdów, są cennym doświadczeniem w środowisku biegłych. O ich ogromnym znaczeniu w środowisku świadczyć może choćby przeniesiona w kuluary, długa i owocna dyskusja uczestników konferencji.

Znaczący akcent miała również kilkuletnia współpraca Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Katedry Pojazdów Samochodowych Politechniki Krakowskiej, która znalazła odzwierciedlenie w publikacji i prezentacji zatytułowanej „Parametry hamowania pojazdów ciężarowych i autobusów w rekonstrukcji i analizie wypadków drogowych”. W drugim dniu konferencji autorzy publikacji podkom. Jolanta Zawałeń i dr inż. Robert Janczur, prof. PK przedstawili wyniki badań drogowych wspomnianych pojazdów, które w znacznej mierze uzupełniają dotychczasową wiedzę w tym zakresie i były oczekiwane przez środowisko biegłych sądowych.

podkom. Jolanta Zawałeń

Powrót na górę strony